Hindenlang PL - Giessereitechnik

Tel.: +49 6226 95 16 0
E-mail: info@hindenlang.de

 • Zastosowanie/proces

 • Metale

 • Rodzaj ogrzewania

wstecz

AM-Converter

 Typ: AMC

Opatentowany agregat do zoptymalizowanego roztapiania gąsek, złomu i innej drobnicy magnezowej.

Zalety:

 • Ciągłe doprowadzanie materiału
 • Cofanie nadlewów Jednorodny wytop
 • Redukcja osadu tyglowego i popiołów
 • Obniżenie kosztów produkcyjnych przez redukcję strat roztopionego metalu
 • Możliwość recyklingu in-cell

Czym jest przetwornica AM?

Przetwornica AM jest opatentowanym agregatem do zoptymalizowanego roztapiania gąsek, złomu i innej drobnicy magnezowej.

Przetwornicę AM można zintegrować w istniejącym piecu lub zaimplementować do projektu nowego pieca topniczego. Jest łatwa w instalacji i eksploatacji.

Technologia przetwornicy AM była z powodzeniem testowana w instalacjach topniczych do procesów odlewania ciśnieniowego. Nadaje się ona także do szereu innych procesów topniczych i odlewniczych magnezu.

Przetwornica AM podwyższa szybkości roztapiania i prowadzi do znacznej redukcji strat topienia i zużycia gazu ochronnego. Ponadto poprawia ona warunki pracy w bezpośrednim otoczeniu instalacji. Powstawanie osadu tyglowego zostaje niemalże całkowicie powstrzymane, a także popioły tworzą się w znacznie mniejszych ilościach.

Cechy te prowadzą do znaczącego podwyższenia opłacalności wytapialni magnezu.

Dlaczego przestawić się na przetwornicę AM?

Konwencjonalne procesy wytapiania magnezu do wielkoprzemysłowych zastosowań odlewania ciśnieniowego przewidują regularne doprowadzanie gąsek do pieca topniczego. Powstających przy magnezowym odlewie ciśnieniowym resztek z tłoczenia i układów nadlewowych zwykle już nie wprowadza się z powrotem do pieca topniczego, tylko przetwarzane w zewnętrznych procesach recyklingu. W zależności od zdolności przerobowej i konstrukcji pieca w wytapialni dochodzi często do wysokich strat topienia. Przyczyną tego jest tworzenie się popiołów i szczególnie osadu tyglowego.

Przetwornica AM umożliwia efektywne roztapianie gąsek jak i doprowadzanego z powrotem złomu magnezowego i gwarantuje niskie straty topienia, a dzięki temu znaczenie obniżone koszty produkcyjne.

Przetwornica AM oferuje następujące możliwości:

 • Silny ruch roztopionego metalu w izolowanym odcinku tygla bez zakłócania powierzchni dla przeważającej części kąpieli wytopowej.
 • Brak tworzenia się segregacji (likwacji) w tyglu topniczym i dzięki temu jednorodny skład stopu dla odlewniczej lub innej dalszej obróbki.
 • Brak osadzania się międzymetalicznego materiału lub dużych tlenków w tyglu topniczym (redukcja lub likwidacja osadu tyglowego).
 • szybkie roztapianie i podwyższona użyteczna zdolność topnicza pieca. Minimalny ruch powierzchni roztopionego metalu.
 • Dłuższa żywotność tygla.
 • Niższe nakłady konserwacyjne
 • Bezpośrednie powtórne przetwarzanie nadlewów i detali wybrakowanych wraz z gąskami. Niższe zużycie gazu ochronnego.
 • Obniżone straty metalu podczas procesu wytapiania, czasu wygrzewania i obróbki odlewów.

 

 

Massel-Depalettierer in Kombination mit einer Mg-In-Cell-Recyclingzelle

AM-Converter in Kombination mit einer Mg-In-Cell-Recyclingzelle

 

Czy ma Pani/Pan jeszcze pytania dotyczące produtku AM-Converter?

  Zgoda na przechowywanie danych w celu nawiązania kontaktu
  single-produkte.php
  do góry