Hindenlang PL - Giessereitechnik

Tel.: +49 6226 95 16 0
E-mail: info@hindenlang.de

Odcisk/ OŚWIADCZENIE OCHRONY DANYCH

VISDP

Siedziba firmy

Hindenlang GmbH
Neurott 1
74931 Lobbach

Rejestr Handlowy

Sąd Rejonowy Mannheim
HRB 340263

Nr identyfikacji podatkowej

DE 143262348

Szef firmy

Peter Neckermann

Redakcja

Peter Neckermann (odpowiedzialny w myśl państwowej umowy o mediach)

Kształtowanie & programowanie

design frischgepresst

Informacja nt. odpowiedzialności

Pomimo dokładnego sprawdzenia treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Odpowiedzialność za treść tych stron ponoszą wyłącznie ich administratorzy.

 

OŚWIADCZENIE firmy HINDENLANG GMBH DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

 

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie Web www.hindenlang.de. Mimo starannej kontroli nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków, gdyż nie zlecaliśmy przekazywania takiej informacji, nie wybieraliśmy adresata przekazywanej informacji i nie określaliśmy ani nie zmienialiśmy przekazywanych informacji.

Niezwykle istotną sprawą jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych, które pobierane, przetwarzane i wykorzystywane są z tytułu Państwa wizyty na naszych stronach Web i korzystania z naszej oferty. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych realizowane jest w ramach ustawowych przepisów, które opisane zostały obszernie np. na stronie www.bfdi.bund.de

Poniżej wyjaśnimy Państwu, jakie informacje uzyskujemy podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i w jaki sposób są one wykorzystane:

 

POBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ RODZAJ I CEL PRZETWARZANIA

 

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego:
W razie wszelkich pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, przygotowanego na stronie internetowej. W trakcie wypełniania formularza konieczne jest podanie Państwa nazwiska, firmy, numeru telefonu oraz ważnego adresu e-mail, abyśmy mieli możliwość stwierdzenia, od kogo nadeszło dane pytanie i odpowiedzenia na wątpliwości.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu realizowane jest przez nas na podstawie art. 6, ustęp 1, S 1, litera a DSGVO  (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) na podstawie dobrowolnie przez Państwa przedłożonej zgody. Dane osobowe pobrane przez nas w ramach procedury dotyczącej wypełniania formularza kontaktowego kasowane są automatycznie po rozstrzygnięciu zgłaszanej przez Państwa sprawy.

 

WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Nie może następować przekazywanie Państwa danych osobom trzecim w celach innych, niż podane poniżej.

Państwa dane przekazujemy osobom trzecim tylko, gdy:

  • udzielona została jednoznaczna zgoda w tym zakresie zgodnie z art. 6, ustęp 1, S. 1, lit a DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych),
  • jest to konieczne dla realizacji stosunków umownych z Państwem (art. 6, ustęp 1, lit. b DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]),
  • istnieje ustawowe zobowiązanie do przekazania danych (art. 6, ustęp 1, lit c DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]),
  • przekazanie danych konieczne jest w celu podniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu do założenia, że Państwa  wymagający ochrony interes przeważa nad nieprzekazaniem Państwa danych (art. 6, ustęp 1, S. 1 lit f DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]).

W takich przypadkach zakres przekazywanych danych ogranicza się jednakże tylko do wymaganego minimum.

Nasze przepisy dotyczące ochrony danych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych, a dane przetwarzane są tylko w Republice Federalnej Niemiec.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

Na żądanie chętnie przekażemy Państwu informacje, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa zostały zapisane (art. 15, DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]); możecie się Państwo domagać w szczególności informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym udostępniono lub zostaną udostępnione Państwa dane, przewidywanego czasu ich zapisania, występowania prawa do korekty, skasowania, ograniczenia przetwarzania lub złożenia sprzeciwu, występowania skutecznego środka odwoławczego, pochodzenia danych, o ile nie zostały pobrane przez nas, a także występowania zautomatyzowanej procedury w kwestiach podejmowania decyzji włącznie ze zbieraniem informacji (profiling).

Poza tym przysługuje Państwu prawo do skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnie pobranych danych osobowych (art. 16 DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]).

Oprócz tego macie Państwo prawo do domagania się od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, o ile występują ku temu przesłanki ustawowe (art. 18 DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]),

Macie Państwo prawo do domagania się otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w strukturalnym, standardowym formacie maszynowym, możliwym do odczytania lub przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej (art. 20 DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]).

Poza tym przysługuje Państwu tak zwane „prawo do zapomnienia”, tzn. możecie się Państwo domagać od nas skasowania Państwa danych osobowych, o ile występują ku temu przesłanki ustawowe (art. 17 DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]).

Niezależnie od tego Państwa dane osobowe kasowane są przez nas automatycznie, gdy nieaktualny stanie się cel pobrania danych lub przetwarzanie danych realizowane jest bezprawnie.

Zgodnie z art. 7, ustęp 3 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w każdym momencie przedłożonej nam zgody. Konsekwencją jest to, iż nie możemy kontynuować w przyszłości czynności w ramach przetwarzania danych, dla których wystawiona została niniejsza zgoda.

Poza tym macie Państwo prawo do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile ustawowo przewidziano prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku skutecznego sprzeciwu Państwa dane osobowe zostaną przez nas automatycznie skasowane (art. 21 DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]).

W sytuacji, gdy chcecie Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na następujący adres: info@hindenlang.de.

W razie naruszenia przepisów prawnych dotyczących ochrony danych zgodnie z art. 77 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) macie Państwo możliwość wniesienia zażalenia do kompetentnego urzędu nadzorczego. Kompetentnym urzędem nadzorczym jest zarówno pełnomocnik ds. ochrony danych Państwa kraju federalnego jak również każdy inny urząd nadzorczy. Zestawienie urzędów nadzorczych dostępne jest na stronie https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Pobrane dane zachowywane są u nas do czasu, kiedy jest to konieczne dla realizacji zawartych z nami umów lub gdy nie skorzystaliście Państwo ze swojego prawa do skasowania lub prawa do przeniesienia danych na inne przedsiębiorstwo.

 

NAWIĄZYWANIE KONTAKTU

 

W sytuacji, gdy pojawią się dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres:

Hindenlang GmbH

Neurott 1

74931 Lobbach

e-mail: info@hindenlang.de

Tel.: +49 (0)6226/9516 0

Dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych:

mgr ekonomii Peter Hoffman

Im Schierlingsgarten 16

67366 Weingarten (Palatynat)

Peter.Hoffmann@DSB-Hoffmann.de

Tel.: +49 (0)6344 943293

index.php
do góry